MySound.bg

Би Джийс спасяват човешки животи

20.10.08 / 17:31

Би Джийс спасяват човешки животи

Би Джийс (Bee Gees) спасяват човешки животи!

Американски лекари са стигнали до заключението, че песента на групата Бий Джийс от 1977 "Staying Alive" се базира на идеалния ритъм, с който трябва да се масажират гърдите на човек при спиране на сърдечната дейност, съобщават от "БГ Нес", цитирайки "BBC".

Проведеното изследване показва, че ритъмът на мелодията съдържа 103 удара в минута, което е много близко до 100 натискания на сърцето, които се препоръчват за спасяването на човешкия живот.

Един от авторите на труда, посветен на тази тема, Джон Метлок, заяви, че много хора не се решават да правят сърдечен масаж, защото не са убедени, че ще могат да се придържат към необходимия ритъм. Според него, правилното използване на методиката за реанимация може три пъти да увеличи броя на спасените от смърт.

По време на експеримента, осъществен в медицинския колеж на Илинойския университет, 15 доктори и студенти са правили повърхностен сърдечен масаж на манекен под звуците на песента "Staying Alive".

Те са били помолени да се придържат колкото е възможно по-точно към ритъма на тази мелодия. След няколко седмици са повторили процедурата, но без музикален съпровод. При това те трябвало да възпроизведат песента мислено.

В първия случай средният брой на натисканията е бил 109 в минута, във втория - 113, което надхвърля нормата, препоръчана от Американската асоциация за сърдечни заболявания. И все пак, според доктор Метлок, това е по-добре, отколкото ако нормата бе занижена.